ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นเกียรติยศเหรียญทอง สพป.อบ.3 ปีการศึกษา 2548
ชื่ออาจารย์ : นางทิพวรรณ ศรีภาค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,14:31  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสุชนนี สุวรรณเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,14:28  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสุชนนี สุวรรณเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,14:24  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสุชนนี สุวรรณเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,14:23  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรการอบรมเจ้าหน้าท่ีการเงน
ชื่ออาจารย์ : นางศศิญดา ยุทธภิญโญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,14:20  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ระดับ ดีเยี่ยม ปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นางศศิญดา ยุทธภิญโญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,14:20  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางศศิญดา ยุทธภิญโญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,14:17  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากรโครงการเปิดโลกอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ แก้วภมร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,13:54  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยกรการอบรมเชิงปฏิบัติการบัญชีสำหรับงานย่อย พ.ศ.2515
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ แก้วภมร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,13:53  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2560 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญเงินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ระดับ ม 4-6 ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
ชื่ออาจารย์ : นางใบศรี ปัดน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,13:45  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..