งานโปรแกรมนานาชาติ

Mrs. Supatra Sangsai
Head of Programme

Miss. Saowanee Khiendee
Senior Professional Level Teachers

Mrs. Natthawadee Worasuk
Senior Professional Level Teachers

Mr Nandana Weerasuriya
Contract Teachers

Mr Olivier Youmbi Njawe
Contract Teachers

Mr Pongphat Sittisart
Contract Teachers

Mr Gagandeep Singh
Contract Teachers

Mrs Claudia Kain
Contract Teachers

Mr Andrew Miller
Contract Teachers

Mrs Chantra Duwa
Contract Teachers

Mrs Gagan jot Kaur
Contract Teachers

Miss Amornrat Seedsad
Contract Teachers

Miss Penjan Wanna
Contract Teachers

Mrs Ratchanee Tonsai
Assistant Teachers