งานโปรแกรมนานาชาติ

Miss. Saowanee Khiendee
Head of International Programme

Mrs. Natthawadee Worasuk
Senior Professional Level Teachers

Mr Nandana Weerasuriya
Contract Teachers

Mr Olivier Youmbi Njawe
Contract Teachers

Mr Pongphat Sittisart
Contract Teachers

Mr Gagandeep Singh
Contract Teachers

Mrs Claudia Kain
Contract Teachers

Mr Andrew Miller
Contract Teachers

Mrs Chantra Duwa
Contract Teachers

Mrs Gagan jot Kaur
Contract Teachers

Miss Amornrat Seedsad
Contract Teachers

Miss Penjan Wanna
Contract Teachers

Mrs Ratchanee Tonsai
Secretary Staff

Mr. Martin Wallace Rooney
Contract Teachers

Mr. Pakhanan Thongmee
ICT Staff

Mr Jeffery Russell Dittenber
Contract Teachers

Mr. Chaiwit Pawaree
Contract Teachers