ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม ถือสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,10:05  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม เขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนัเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม ถือสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,10:00  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันขันหมากเบ็ง
ชื่ออาจารย์ : นางศศิธร คำมูล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,15:03  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ
ชื่ออาจารย์ : นางศศิธร คำมูล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,15:01  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ
ชื่ออาจารย์ : นางศศิธร คำมูล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,14:58  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
ชื่ออาจารย์ : นางศศิธร คำมูล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,14:55  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขัน ASEAN QUIZ CHAMP OF CHAM ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางหนูเพียร ปรุโปร่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,13:19  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษากลุ่มผลิตสื่อคุณธรรม โรงเรียนนารีนุกูล ชื่อผลงาน "สิ่งที่เป็น" ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางหนูเพียร ปรุโปร่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,13:10  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางหนูเพียร ปรุโปร่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,13:07  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ด้วยการสืบเสาะแบบแนะนำกับการสืบเสาะสำเร็จรูป
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจพร อินทรสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,10:21  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..