ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นครูแบบอย่างที่ดีด้านการอ่าน "ครูนักอ่านยอดเยี่ยม" โครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม ถือสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,10:13  อ่าน 333 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : For completing a Thailand-Australia Partnering Project Workshop 18-19 July 2016 at Narinukun School Ubon Ratchathani, Thailand
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม ถือสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,10:12  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม ถือสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,10:10  อ่าน 348 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กลุ่มวิชาศิลปะ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม ถือสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,10:07  อ่าน 354 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม ถือสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,10:05  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม เขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนัเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม ถือสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,10:00  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขัน ASEAN QUIZ CHAMP OF CHAM ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางหนูเพียร ปรุโปร่ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,13:19  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษากลุ่มผลิตสื่อคุณธรรม โรงเรียนนารีนุกูล ชื่อผลงาน "สิ่งที่เป็น" ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางหนูเพียร ปรุโปร่ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,13:10  อ่าน 312 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางหนูเพียร ปรุโปร่ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,13:07  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ด้วยการสืบเสาะแบบแนะนำกับการสืบเสาะสำเร็จรูป
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจพร อินทรสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายธุรการ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,10:21  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..