ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 08306980860
อีเมล์ : benkung34@gmail.com
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,15:09  อ่าน 320 ครั้ง
ชื่อผลงาน : จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,15:09   อ่าน 320 ครั้ง