ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบ ครูแสนดี ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นางนภิสพันธุ์ ครองยุทธ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,10:49  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางกันธิมา ศรีวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,10:32  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดตั้งวงดุริยางค์สากลในโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายสุจิต ศรีงาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,10:28  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสุจิต ศรีงาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,10:13  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสิน การประกวดวาดภาพวันวิทยาศาสตร์ ระดับรร.
ชื่ออาจารย์ : นายการุณย์ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,10:05  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประธานกรรมการ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายการุณย์ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,10:03  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งทิวา ภูมิเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,09:48  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนวืดิทัศน์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาศิลปะพื้นฐาน(สาระนาฏศิลป์)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งทิวา ภูมิเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,09:46  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกลีลา/เชียร์ลีดดิ้ง
ชื่ออาจารย์ : นางพิกุล ประสมทอง
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,09:31  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวนีย์ เขียนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,09:15  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..