ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ.2555
ชื่ออาจารย์ : นางวันดี หล้าวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,11:31  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน
ชื่ออาจารย์ : นางลักษมี แถมพันธ์
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,11:18  อ่าน 299 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ทวิตติยาภรณ์ ช้างเผือก
ชื่ออาจารย์ : นางภัคพิชา สุวรรณเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,11:05  อ่าน 419 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางภัคพิชา สุวรรณเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,11:04  อ่าน 304 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบ ครูแสนดี ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นางนภิสพันธุ์ ครองยุทธ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,10:49  อ่าน 298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางกันธิมา ศรีวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,10:32  อ่าน 305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดตั้งวงดุริยางค์สากลในโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายสุจิต ศรีงาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,10:28  อ่าน 284 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสุจิต ศรีงาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,10:13  อ่าน 268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสิน การประกวดวาดภาพวันวิทยาศาสตร์ ระดับรร.
ชื่ออาจารย์ : นายการุณย์ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,10:05  อ่าน 307 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประธานกรรมการ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายการุณย์ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,10:03  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..