ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 08306980860
อีเมล์ : benkung34@gmail.com
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,15:11  อ่าน 256 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ฯได้พัฒนาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.47
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,15:11   อ่าน 256 ครั้ง