ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
All Picture
website to School
Stats
Start 13/07/2015
Last Update 23/06/2017
Visitors 1345820
Page Views 3004839
News
05/06/2017
01/06/2017
14/05/2017
06/05/2017
05/05/2017
01/05/2017
25/04/2017
19/04/2017
19/04/2017
18/04/2017
Activity
The Letter from Office of Education
Sahavicha
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
Administrators
Username
Password
Forgot password

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com