ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1345792
Page Views 3004810
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกิตติพงษ์ ประชุมแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศิริ วิไลภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉวีวัณณ์ ทองคำใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัคฐ์พิชา นนทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางหนูเพียร ปรุโปร่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุทิน พรหมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพาภรณ์ กีฬา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเชิดชัย มากดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลำใย แจ่มใส
ครูชำนาญการ

นางสายสมร พันธุ์เพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริวัฒน์ สาดศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิรุณ ทองกลม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุษบา ด้านพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางละมัย ลำภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ แก้วถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแจ่มใส พุทธจักร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวไลพร บุญศรีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com