ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายประดิษฐ์ แสงใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,16:01  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอน รายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ม.4
ชื่ออาจารย์ : นายวีระชัย วรสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,16:01  อ่าน 325 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากรโครงการเปิดโลกอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางวิภา ศรีมากรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,15:58  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการประเมิน กิจกรรม Big Cleaning Day "รวมพลังสามัคคี ทำความดีบูชาครู" ระดับดีมาก
ชื่ออาจารย์ : นางวิภา ศรีมากรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,15:57  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ชื่ออาจารย์ : นางพร้อมพร ไตรศิวะกุล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,15:32  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ชื่ออาจารย์ : นางพร้อมพร ไตรศิวะกุล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,15:31  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นายพนัส แก่นอาสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,15:16  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพระบายสี พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 7 ระดับชั้น ม.4-6 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
ชื่ออาจารย์ : นางสุชนนี สุวรรณเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,14:35  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางทิพวรรณ ศรีภาค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,14:32  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี เนื่องในวันครูปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางทิพวรรณ ศรีภาค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,14:32  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..