ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายประดิษฐ์ แสงใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,16:02  อ่าน 291 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานการอาชีพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 "โครงการสานฝันโครงงานการอาชีพตามรอยพ่อสู่เศรษฐกิจพอเพียง"
ชื่ออาจารย์ : นางวิภา ศรีมากรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชางานธุรกิจ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,16:01  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายประดิษฐ์ แสงใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,16:01  อ่าน 288 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอน รายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ม.4
ชื่ออาจารย์ : นายวีระชัย วรสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,16:01  อ่าน 457 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากรโครงการเปิดโลกอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางวิภา ศรีมากรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชางานธุรกิจ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,15:58  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการประเมิน กิจกรรม Big Cleaning Day "รวมพลังสามัคคี ทำความดีบูชาครู" ระดับดีมาก
ชื่ออาจารย์ : นางวิภา ศรีมากรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชางานธุรกิจ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,15:57  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ชื่ออาจารย์ : นางพร้อมพร ไตรศิวะกุล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,15:32  อ่าน 308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ชื่ออาจารย์ : นางพร้อมพร ไตรศิวะกุล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,15:31  อ่าน 423 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพระบายสี พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 7 ระดับชั้น ม.4-6 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
ชื่ออาจารย์ : นางสุชนนี สุวรรณเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,14:35  อ่าน 329 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางทิพวรรณ ศรีภาค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯกลุ่มงานเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,14:32  อ่าน 345 ครั้ง
รายละเอียด..