ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (อ่าน 5) 30 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์,พ่อบ้าน แม่บ้านและพนักงานขับรถ (อ่าน 62) 25 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และตำแหน่งพ่อบ้าน แม่บ้าน (อ่าน 51) 23 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนในกิจกรรมชุมนุมวิชาการ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 176) 18 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และตำแหน่ง พ่อบ้าน แม่บ้าน (อ่าน 87) 18 พ.ค. 66
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง พ่อบ้าน แม่บ้าน และพนักงานขับรถ (อ่าน 189) 12 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง พ่อบ้าน และแม่บ้าน (อ่าน 168) 10 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง พ่อบ้าน แม่บ้าน และพนักงานขับรถ (อ่าน 176) 09 พ.ค. 66
ประกาศเรื่อง กำนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 5 (อ่าน 476) 02 พ.ค. 66
ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 17) 01 พ.ค. 66
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ ห้องเรียนพิเศษ ECP และพ่อบ้าน แม่บ้าน (อ่าน 320) 29 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ ห้องเรียนพิเศษ ECP และพ่อบ้าน แม่บ้าน (อ่าน 156) 27 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง พ่อบ้าน แม่บ้าน และพนักงานขับรถ (อ่าน 285) 27 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ ECP และพ่อบ้าน-แม่บ้าน (อ่าน 248) 19 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ลำดับบัญชีสำรอง ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 576) 03 เม.ย. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 ลำดับบัญชีสำรอง (อ่าน 616) 02 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง ระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2566 (อ่าน 820) 01 เม.ย. 66
ประการศรายชื่อ ห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2049) 01 เม.ย. 66
ประการศรายชื่อ ห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 906) 31 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1991) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 4361) 29 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือแบบเรียนตามนโบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 474) 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนารีนุกูล ประเภทห้องเรียน ปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1974) 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนารีนุกูล ประเภทห้องเรียน ปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2056) 21 มี.ค. 66
ประกาศผลการทดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 911) 16 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือแบบเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 298) 16 มี.ค. 66
ประกาศผลการทดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 814) 15 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 188) 15 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 487) 14 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (อ่าน 192) 13 มี.ค. 66
ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองมารายงานตัว และมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ECP,EMSP,วคทส,ESP (อ่าน 1057) 12 มี.ค. 66
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พ่อบ้าน แม่บ้าน (อ่าน 586) 03 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พ่อบ้าน แม่บ้าน (อ่าน 412) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3992) 01 มี.ค. 66
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นารีนุกูลสมาคม (อ่าน 279) 28 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนารีนุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1603) 22 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนารีนุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2198) 22 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พ่อบ้าน แม่บ้าน (อ่าน 239) 21 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT งานโปรแกรมนานาชาติ (อ่าน 291) 13 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT งานโปรแกรมนานาชาติ (อ่าน 335) 10 ก.พ. 66
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกำหนดการจัด โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนชั้นม.1 และม.4 วันที่ 13 - 14 ก.พ.2566 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล (อ่าน 374) 08 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3327) 05 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1362) 05 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT งานโปรแกรมนานาชาติ (อ่าน 256) 02 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT งานโปรแกรมนานาชาติ (อ่าน 341) 10 ม.ค. 66
ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ Christmas Quiz 2022 เพื่อรับเกียรติบัตร เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ลิ้งที่ 2) (อ่าน 27) 21 ธ.ค. 65
ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ Christmas Quiz 2022 เพื่อรับเกียรติบัตร เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (]ลิ้งที่ 1) (อ่าน 26) 19 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา เเละตำเเหน่งพ่อบ้าน เเม่บ้าน (อ่าน 332) 16 ธ.ค. 65
กำหนดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 292) 14 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา เเละตำเเหน่งพ่อบ้าน เเม่บ้าน (อ่าน 261) 14 ธ.ค. 65