ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุด (ใต้ถุนอาคาร 12) (อ่าน 122) 05 ก.ย. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล Narinukun Math Test 2022 (อ่าน 1618) 01 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Narinukun Math Test 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อ่าน 1764) 26 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Narinukun Math Test 2022 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 413) 26 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุด (ใต้ถุนอาคาร 12) (อ่าน 146) 22 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 126) 11 ส.ค. 65
หนังสือราชการ ขอเชิญประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 599) 21 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 92 เครื่อง (อ่าน 346) 01 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 557) 25 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT โปรเเกรมนานาชาติ (อ่าน 277) 20 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง เเละเจ้าหน้าที่ (อ่าน 276) 18 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 279) 16 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 247) 13 พ.ค. 65
ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 92 เครื่อง (อ่าน 243) 12 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ (อ่าน 258) 10 พ.ค. 65
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 และ ม.4 โรงเรียนนารีนุกูล ปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล (อ่าน 814) 30 เม.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 362) 29 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 10) 28 เม.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ เจ้าหน้าที่ (อ่าน 466) 20 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 261) 19 เม.ย. 65
ประกาศเรื่อง เรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 522) 04 เม.ย. 65
ประกาศเรื่อง เรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 662) 04 เม.ย. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 2634) 02 เม.ย. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 2119) 01 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2) 31 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 41) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบคัดเลือก ประเภท ความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1338) 24 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบคัดเลือก ประเภท ความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1125) 23 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 411) 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อและแนวปฏิบัติในการสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2191) 22 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2614) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1097) 20 มี.ค. 65
ประกาศเรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 263) 18 มี.ค. 65
ประกาศผลคะแนนสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 40) 17 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 8) 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 7) 08 มี.ค. 65
ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 (อ่าน 2428) 03 มี.ค. 65
ประกาศเรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 793) 03 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 2429) 01 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4315) 01 มี.ค. 65
ตารางสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 1389) 01 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 1998) 01 มี.ค. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 ครั้งที่11 (อ่าน 478) 25 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ ม.4 ECP (โควตา) (อ่าน 708) 23 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ECP (อ่าน 635) 21 ก.พ. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 ครั้งที่10 (อ่าน 624) 18 ก.พ. 65
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 นารีนุกูลสมาคม (อ่าน 264) 14 ก.พ. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 ครั้งที่9 (อ่าน 641) 13 ก.พ. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 ครั้งที่8 (อ่าน 433) 04 ก.พ. 65
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4843) 04 ก.พ. 65