ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการให้ความร่วมมือตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 32) 19 เม.ย. 64
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 57) 16 เม.ย. 64
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะครูโรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 139) 13 เม.ย. 64
ตรวจสอบคะแนนสอบรายบุคคล ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1604) 10 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปี2564 (อ่าน 2520) 09 เม.ย. 64
แจ้ง เลื่อนการจัดงาน "วันคืนสู่เหย้าชาวกรมท่า-ชมพู"ครั้งที่ 16 ปี 2564 (อ่าน 62) 09 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปี2564 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 4584) 08 เม.ย. 64
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2103) 04 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3014) 29 มี.ค. 64
แจ้งงดการเรียนการสอน (อ่าน 236) 25 มี.ค. 64
ประกาศผลการทดสอบความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษประเภทความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์(โควตา) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 539) 22 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล ECP (โควตา) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 377) 21 มี.ค. 64
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3684) 03 มี.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนนารีนุกูล ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2564 (อ่าน 562) 23 ก.พ. 64
แนวปฎิบัติการให้ความร่วมมือตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 320) 15 ม.ค. 64
แจ้งกำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 459) 08 ม.ค. 64
มาตราการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 482) 28 ธ.ค. 63
เลื่อนการจัดกีฬาภายในไม่มีกำหนด (อ่าน 415) 23 ธ.ค. 63
รายชื่อสมาชิกนารีนุกูลสมาคม (อ่าน 456) 08 ธ.ค. 63
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 2160) 30 พ.ย. 63
แจ้งกำหนดการปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 และเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 841) 25 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ Math Test 2020 ปี 2563 (อ่าน 2317) 06 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Narinukun Math Test 2020 (อ่าน 1045) 30 ต.ค. 63
เลื่อนการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน ปี 2563 ตามตารางนี้ (อ่าน 468) 27 ต.ค. 63
ตารางกำหนดการตรวจสุขภานักเรียนประจำปี 2563 (อ่าน 359) 24 ต.ค. 63
แจ้งเปลี่ยนแปลงการงดการเรียนการสอน เพื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 405) 19 ต.ค. 63
ประกาศ งดการเรียนการสอน เพื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 673) 24 ส.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เต็มรูปแบบ (อ่าน 600) 13 ส.ค. 63
ประกาศการทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (อ่าน 474) 11 ส.ค. 63
แจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนารีนุกูล ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในส (อ่าน 635) 02 ส.ค. 63
ลงทะเบียนเรียนวิชาชุมนุมที่นี่ (อ่าน 741) 24 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนารีนุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 772) 30 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 878) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 1621) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 822) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 596) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 832) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 906) 29 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กลุ่มชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7) 29 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนและลงทะเบียนเรียนซ้ำ (อ่าน 636) 23 มิ.ย. 63