ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนแปลงการงดการเรียนการสอน เพื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 25) 19 ต.ค. 63
ประกาศ งดการเรียนการสอน เพื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 367) 24 ส.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เต็มรูปแบบ (อ่าน 234) 13 ส.ค. 63
ประกาศการทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (อ่าน 239) 11 ส.ค. 63
แจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนารีนุกูล ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในส (อ่าน 374) 02 ส.ค. 63
ลงทะเบียนเรียนวิชาชุมนุมที่นี่ (อ่าน 495) 24 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนารีนุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 564) 30 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 631) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 684) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 1081) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 559) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 399) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 611) 29 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กลุ่มชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2) 29 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนและลงทะเบียนเรียนซ้ำ (อ่าน 424) 23 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 526) 16 มิ.ย. 63
รายละเอียดชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 865) 16 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมีและชีวะ (อ่าน 250) 11 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การจัดและรับมอบหนังสือ ชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 (อ่าน 824) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 5137) 28 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมีและชีวะ จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดร (อ่าน 386) 26 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (อ่าน 3430) 21 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง บนแพลตฟอร์ม http://dlit.narinukun.ac.th (อ่าน 9351) 19 พ.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (อัพเดทล่าสุด) (อ่าน 2615) 01 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (อัพเดทล่าสุด) (อ่าน 1683) 01 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (อัพเดทล่าสุด) (อ่าน 1688) 01 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 และปฎิทินการรับสมัคร (อ่าน 1540) 27 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการขอรับใบประกาศนียบัตรและเอกสารวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 638) 01 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 430) 24 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนการรับสมัคร/การสอบ/การมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4020) 19 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แจ้งปฏิทินปฏิบัติงาน (อ่าน 1212) 17 มี.ค. 63
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 645) 16 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 (อ่าน 4823) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 (อ่าน 6827) 10 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ ECP ม.1 และ ม.4 (อ่าน 1762) 06 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 3193) 06 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แจ้งปฏิทินปฏิบัติงาน (อ่าน 576) 05 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6814) 04 มี.ค. 63
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1061) 01 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ม.4 ECP (โควตา) (อ่าน 1006) 26 ก.พ. 63