การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.09 KB