ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1345789
Page Views 3004807
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประดิษฐ์ แสงใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกษม ถือสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนวลอนงค์ หล่าบรรเทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจินตนา ทองแจ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา สาระ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายการุณย์ พูลเพิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งทิวา ภูมิเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางใบศรี ปัดน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุจิต ศรีงาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนวมนตณ์ มากมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภิสพันธุ์ ครองยุทธ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุชนนี สุวรรณเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com