กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจินตนา ทองแจ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 089-8466449
อีเมล์ : -

นายประดิษฐ์ แสงใส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7
เบอร์โทร : 081-2654316
อีเมล์ : pradit1963@gmail.com

นางใบศรี ปัดน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
เบอร์โทร : 0897218232

นายสุจิต ศรีงาน
ครู คศ.3

นางนวมนตณ์ มากมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/14
เบอร์โทร : 081-7670182
อีเมล์ : -

นางนภิสพันธุ์ ครองยุทธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
เบอร์โทร : 0819994374
อีเมล์ : ืnapispan2509@gmail.com

นางสาววิไล ทะวีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0819555209
อีเมล์ : Kujeab99@gmail.com

นายเดชวัฒน์ ทองเทพ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/16
เบอร์โทร : 0965768794

นางสาวมาริสา วิชาดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เบอร์โทร : 0944854863
อีเมล์ : marisa08595@gmail.com