กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอนุกูล ยาตา
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
เบอร์โทร : 085-4107295
อีเมล์ : Footballyata@hotmail.com

นายนิพนธ์ เหล็งสุดใจ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
เบอร์โทร : 0828630685

นายสนิท สาระทิศ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0862597850
อีเมล์ : ssaratit@gmail.com

นางสาวอุษณี แสงสุข
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0899146149
อีเมล์ : krunoi5662@gmail.com

นางพิกุล ประสมทอง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0981976459
อีเมล์ : phikul2409@gmail.com

ว่าที่พันตรีวุฒินันท์ มณี
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 083-125-9579
อีเมล์ : Wut7475@gmail.com

นางสาวจุฬารัตน์ ไชยนา
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0914675639

นายแนวรบ ยวงปรางค์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0956056059
อีเมล์ : Manao.1214@gmail.com