ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1345788
Page Views 3004806
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพจน์ ปัญจพงษ์
ครู เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพิกุล เทพพิพิธ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวรเทพ ทองผาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุกูล ยาตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสนิท สาระทิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประภาส ทิมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลักษมี แถมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ เหล็งสุดใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุษณี แสงสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิกุล ประสมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประจักษ์ นนทะภา
ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com