ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 24/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1347539
Page Views 3008143
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0892810891
อีเมล์ : kag.wanphen@gmail.com
ที่อยู่ :
452 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาโท (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิชาเอกการบริหารการศึกษา
2538 ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2532 มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
2528 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29 พฤษภาคม 2538 โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กรมสามัญศึกษา อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 สิงหาคม 2550 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่-ม่วง(คุรุราษฎ์รบำรุง) อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สพท.ศก.4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ตุลาคม 2551 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ตุลาคม 2555 โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ตุลาคม 2558 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต 29 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
2 รองผู้อำนวยการดีเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช 2560
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเยี่ยม
4 เหรียญทองOBEC AWARD ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com