ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0892810891
อีเมล์ : kag.wanphen@gmail.com
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2560,16:11  อ่าน 233 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการดีเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช 2560
รายละเอียดผลงาน
รองผู้อำนวยการดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2560,16:11   อ่าน 233 ครั้ง