ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0892810891
อีเมล์ : kag.wanphen@gmail.com
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,07:42  อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองผู่้อำนวยการดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,07:42   อ่าน 39 ครั้ง