ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0892810891
อีเมล์ : kag.wanphen@gmail.com
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2560,14:35  อ่าน 261 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเยี่ยม
รายละเอียดผลงาน
สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2560,14:35   อ่าน 261 ครั้ง