ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1345815
Page Views 3004834
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
ภาพกิจกรรม

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
( จำนวน 0 รูป / ดู 80 ครั้ง )
โรงเรียนนารีนุกูล ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล
( จำนวน 0 รูป / ดู 116 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
( จำนวน 0 รูป / ดู 160 ครั้ง )
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ไปประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 197 ครั้ง )
อบรมการวัดและประเมินผลผู้เรียนในโลกยุคใหม่ของการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 : Assessment of Students in the
( จำนวน 15 รูป / ดู 213 ครั้ง )
การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 25 รูป / ดู 501 ครั้ง )
โครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มสำหรับนักเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
( จำนวน 57 รูป / ดู 327 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 0 รูป / ดู 536 ครั้ง )
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร "การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน"
( จำนวน 20 รูป / ดู 433 ครั้ง )
"วันสานรัก...สายสัมพันธ์ เพื่อลูกรัก โรงเรียนนารีนุกูล" การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2
( จำนวน 0 รูป / ดู 407 ครั้ง )
โรงเรียนนารีนุกูลนำนักเรียนไปประกอบพิธีเนื่องในวันมาฆบูชา
( จำนวน 0 รูป / ดู 404 ครั้ง )
การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.3
( จำนวน 0 รูป / ดู 575 ครั้ง )

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com