ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 24/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1347541
Page Views 3008145
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
ภาพกิจกรรม

การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.3
( จำนวน 0 รูป / ดู 576 ครั้ง )
รณรงค์ล้างมือให้สะอาด 7ขั้นตอน
( จำนวน 0 รูป / ดู 338 ครั้ง )
นักเรียนชั้น ม.2 สอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรีนารี ณ ดงฟ้าห่วน
( จำนวน 13 รูป / ดู 437 ครั้ง )
ค่ายกลางวันและทดสอบกิจกรรมพิเศษยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2
( จำนวน 25 รูป / ดู 596 ครั้ง )
นักเรียน ระดับชั้น ม.3 เข้าติวเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
( จำนวน 10 รูป / ดู 392 ครั้ง )
รวมภาพ มอบเกียรติบัตร ประจำเดือน มกราคม2560
( จำนวน 12 รูป / ดู 425 ครั้ง )
งานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"
( จำนวน 20 รูป / ดู 301 ครั้ง )
นายพิชิต กะมณี ผู้อำนวยโรงเรียนนารีนุกูล นำคณะครูกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในสัปดาห์วันครู
( จำนวน 17 รูป / ดู 350 ครั้ง )
โรงเรียนนารีนุกูล รับการประเมินขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
( จำนวน 20 รูป / ดู 285 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร วันสถาปนาโรงเรียน ๑๑๗ ปี นารีนุกูล กรมท่า-ชมพู ๔ มกราคม ๒๕๖๐
( จำนวน 88 รูป / ดู 663 ครั้ง )
โครงการอบรม การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในยุคประเทศไทย 4.0
( จำนวน 20 รูป / ดู 268 ครั้ง )
Merry Christmas And Happy New Year2017
( จำนวน 30 รูป / ดู 594 ครั้ง )

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com