ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 20/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1182860
Page Views 2494497
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
ภาพกิจกรรม

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนนารีนุกูล
( จำนวน 83 รูป / ดู 1286 ครั้ง )
116 ปี นารีนุกูล มุทิตาคารวะ 2559
( จำนวน 221 รูป / ดู 1861 ครั้ง )
โรงเรียนนารีนุกูล รับการประเมินจากคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ปี2559
( จำนวน 35 รูป / ดู 709 ครั้ง )
นิเทศก์ ติดตาม โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
( จำนวน 48 รูป / ดู 846 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล
( จำนวน 176 รูป / ดู 3717 ครั้ง )
นำเสนอกิจกรรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกล “ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ” ปี ๒๕๕๙
( จำนวน 67 รูป / ดู 1094 ครั้ง )
โครงการอบรม Student Ambassador ICT นารีนุกูล
( จำนวน 119 รูป / ดู 1762 ครั้ง )
โรงเรียนนารีนุกูล ร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2559
( จำนวน 39 รูป / ดู 807 ครั้ง )
พัฒนาครูแกนนำและการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
( จำนวน 137 รูป / ดู 1693 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที 21
( จำนวน 71 รูป / ดู 1292 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 144 รูป / ดู 3574 ครั้ง )
การเข้าค่ายพักแรมสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 15 รูป / ดู 1884 ครั้ง )

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com