ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 25/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1259232
Page Views 2787217
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
ภาพกิจกรรม

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ โรงเรียนนารีนุกูล
( จำนวน 16 รูป / ดู 317 ครั้ง )
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนนารีนุกูล
( จำนวน 83 รูป / ดู 1339 ครั้ง )
116 ปี นารีนุกูล มุทิตาคารวะ 2559
( จำนวน 221 รูป / ดู 1968 ครั้ง )
โรงเรียนนารีนุกูล รับการประเมินจากคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ปี2559
( จำนวน 35 รูป / ดู 752 ครั้ง )
นิเทศก์ ติดตาม โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
( จำนวน 48 รูป / ดู 884 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล
( จำนวน 176 รูป / ดู 3924 ครั้ง )
นำเสนอกิจกรรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกล “ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ” ปี ๒๕๕๙
( จำนวน 67 รูป / ดู 1159 ครั้ง )
โครงการอบรม Student Ambassador ICT นารีนุกูล
( จำนวน 119 รูป / ดู 1831 ครั้ง )
โรงเรียนนารีนุกูล ร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2559
( จำนวน 39 รูป / ดู 875 ครั้ง )
พัฒนาครูแกนนำและการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
( จำนวน 137 รูป / ดู 1786 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที 21
( จำนวน 71 รูป / ดู 1353 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 144 รูป / ดู 3823 ครั้ง )

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com