ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 25/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1259231
Page Views 2787216
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
ภาพกิจกรรม

การเข้าค่ายพักแรมสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 15 รูป / ดู 1935 ครั้ง )
NARINUKUN CHINESE NEW YEAR 2016年1月26日
( จำนวน 16 รูป / ดู 1220 ครั้ง )
Microsoft Partners in Learning จัดบรรยายพิเศษ เทคนิคขั้นสูงโปรแกรม “KODU Game Lab” และการเตรียมความ
( จำนวน 34 รูป / ดู 1002 ครั้ง )
๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ม.๔ และ ม.๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 20 รูป / ดู 828 ครั้ง )
๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ม.๒ และ ม.๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 40 รูป / ดู 762 ครั้ง )
๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ม.๑ และ ม.๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 55 รูป / ดู 944 ครั้ง )
๗ ม.ค.๒๕๕๙ พิธีมอบเกียรติบัตรประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙
( จำนวน 16 รูป / ดู 832 ครั้ง )
๘ ม.ค.๒๕๕๙ ทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนนารีนุกูล ปี ๒๕๕๙
( จำนวน 14 รูป / ดู 367 ครั้ง )
๑๖ ม.ค.๒๕๕๙ วันครู ปี๒๕๕๙ อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ
( จำนวน 14 รูป / ดู 296 ครั้ง )
วันบัสตีย์ งานเฉลิมฉลองแห่งชาติฝรั่งเศส (La Fête Nationale)
( จำนวน 1 รูป / ดู 1287 ครั้ง )

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com