ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฎิบัติการให้ความร่วมมือตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 89) 15 ม.ค. 64
แจ้งกำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 182) 08 ม.ค. 64
มาตราการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 185) 28 ธ.ค. 63
เลื่อนการจัดกีฬาภายในไม่มีกำหนด (อ่าน 204) 23 ธ.ค. 63
รายชื่อสมาชิกนารีนุกูลสมาคม (อ่าน 235) 08 ธ.ค. 63
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 1230) 30 พ.ย. 63
แจ้งกำหนดการปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 และเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 525) 25 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ Math Test 2020 ปี 2563 (อ่าน 1751) 06 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Narinukun Math Test 2020 (อ่าน 830) 30 ต.ค. 63
เลื่อนการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน ปี 2563 ตามตารางนี้ (อ่าน 319) 27 ต.ค. 63
ตารางกำหนดการตรวจสุขภานักเรียนประจำปี 2563 (อ่าน 278) 24 ต.ค. 63
แจ้งเปลี่ยนแปลงการงดการเรียนการสอน เพื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 311) 19 ต.ค. 63
ประกาศ งดการเรียนการสอน เพื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 595) 24 ส.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เต็มรูปแบบ (อ่าน 502) 13 ส.ค. 63
ประกาศการทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (อ่าน 395) 11 ส.ค. 63
แจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนารีนุกูล ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในส (อ่าน 546) 02 ส.ค. 63
ลงทะเบียนเรียนวิชาชุมนุมที่นี่ (อ่าน 641) 24 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนารีนุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 693) 30 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 793) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 1419) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 723) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 508) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 729) 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 810) 29 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กลุ่มชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4) 29 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนและลงทะเบียนเรียนซ้ำ (อ่าน 552) 23 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 601) 16 มิ.ย. 63
รายละเอียดชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 927) 16 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมีและชีวะ (อ่าน 322) 11 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การจัดและรับมอบหนังสือ ชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 (อ่าน 888) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 5408) 28 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมีและชีวะ จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดร (อ่าน 452) 26 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (อ่าน 3478) 21 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง บนแพลตฟอร์ม http://dlit.narinukun.ac.th (อ่าน 9797) 19 พ.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (อัพเดทล่าสุด) (อ่าน 2818) 01 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (อัพเดทล่าสุด) (อ่าน 1925) 01 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (อัพเดทล่าสุด) (อ่าน 1890) 01 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 และปฎิทินการรับสมัคร (อ่าน 1809) 27 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการขอรับใบประกาศนียบัตรและเอกสารวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 735) 01 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 486) 24 มี.ค. 63