ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการขอแก้ไขผลการเรียนและการลงทะเบียนเรียนซ้ำ ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2) 15 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่2) (อ่าน 136) 12 มิ.ย. 64
ตรวจสอบผลคะแนนสอบเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ปี 2564 (อ่าน 6) 01 มิ.ย. 64
ประกาศเรียกลำดับสำรองมามอบตัว (อ่าน 449) 31 พ.ค. 64
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 14) 29 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 6) 25 พ.ค. 64
ประกาศแผนการเรียนและห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 44) 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2) 24 พ.ค. 64
ประกาศการรับหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2260) 24 พ.ค. 64
ประกาศเรื่องการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1601) 24 พ.ค. 64
ประกาศการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 4901) 23 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่องการรับหนังสือเรียน และเอกสารประกอบการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1226) 21 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 2549) 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล ขอความร่วมมือผู้ปกครอง (อ่าน 1001) 15 พ.ค. 64
แบบสอบถามแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1196) 15 พ.ค. 64
ประกาศ การลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคฤดูร้อนรอบที่ 2 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 187) 14 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่องแนวปฏิบัติการให้ความร่วมมือตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)ระลอก3 (อ่าน 421) 14 พ.ค. 64
ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 13) 08 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3474) 30 เม.ย. 64
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ห้องเรียนปกติ (ฉบับใหม่)ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 (อ่าน 837) 30 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถพิเศษเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (อ่าน 672) 28 เม.ย. 64
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 381) 26 เม.ย. 64
ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการให้ความร่วมมือตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 451) 19 เม.ย. 64
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 356) 16 เม.ย. 64
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะครูโรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 448) 13 เม.ย. 64
ตรวจสอบคะแนนสอบรายบุคคล ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 2608) 10 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปี2564 (อ่าน 3402) 09 เม.ย. 64
แจ้ง เลื่อนการจัดงาน (อ่าน 237) 09 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปี2564 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 6116) 08 เม.ย. 64
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3609) 04 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3655) 29 มี.ค. 64
แจ้งงดการเรียนการสอน (อ่าน 391) 25 มี.ค. 64
ประกาศผลการทดสอบความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษประเภทความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์(โควตา) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 681) 22 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล ECP (โควตา) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 526) 21 มี.ค. 64
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4044) 03 มี.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนนารีนุกูล ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2564 (อ่าน 933) 23 ก.พ. 64
แนวปฎิบัติการให้ความร่วมมือตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 421) 15 ม.ค. 64
แจ้งกำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 558) 08 ม.ค. 64
มาตราการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 594) 28 ธ.ค. 63
เลื่อนการจัดกีฬาภายในไม่มีกำหนด (อ่าน 503) 23 ธ.ค. 63