ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ เวทีศักยภาพห้องเรียนพิเศษ และ Open House 2018 (อ่าน 978) 28 ก.ค. 61
สพฐ.จับมือ สสส. และเครือข่ายงดเหล้า เดินหน้าผลักดันการสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สร้างสำนึกให้เด็ก (อ่าน 699) 23 ก.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักกลุ่มงานกิจการนักเรียน (อ่าน 888) 06 ก.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานกลุ่มบริห (อ่าน 899) 02 ก.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมโครงหลังคาที่นั่งโดยสาร จำนวน 1 คั (อ่าน 705) 29 มิ.ย. 61
ประกาศ การรับสมัครบุคลากรภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาไทย (อ่าน 677) 27 มิ.ย. 61
ประกาศ การรับสมัครบุคลากรภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักง (อ่าน 1232) 25 มิ.ย. 61
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมโครงหลังคาที่นั่งโดยสาร จำนวน 1 คัน (อ่าน 843) 15 มิ.ย. 61
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 82 ชุด (อ่าน 772) 06 มิ.ย. 61
ประกาศ การรับสมัครบุคลากรภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พ่อบ้าน และคนสวน (อ่าน 755) 24 พ.ค. 61
นักเรียนเข้าเลือกวิชาชุมนุม และรายวิชาเพิ่มเติม สำหรับ ม.4 ที่นี่ (อ่าน 1310) 24 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๘๒ ชุด (อ่าน 1061) 22 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 1200) 10 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (ลำดับสำรอง) (อ่าน 2509) 09 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียนตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4412) 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4234) 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4629) 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7450) 03 เม.ย. 61
ประกาศจัดห้องสอบเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 4518) 30 มี.ค. 61
ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 3288) 27 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ(ลำดับสำรอง) (อ่าน 1937) 23 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3130) 15 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 8030) 14 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 4951) 08 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล การลงทะเบียนเรียนซ้ำของนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 2426) 28 ก.พ. 61
โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2561 (อ่าน 9076) 27 ก.พ. 61
ปรับเปลี่ยนตารางสอบ ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 3101) 26 ก.พ. 61
ประกาศผลสอบเข้า ม.4 โควต้าห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ECP (อ่าน 2299) 23 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ ECP (อ่าน 1742) 20 ก.พ. 61
โรงเรียนนารีนุกูล งดการเรียนการสอน วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 1790) 16 ก.พ. 61
โรงเรียนนารีนุกูล กำหนดปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2561_แก้ไข7กุมภาพันธ์2561 (อ่าน 7166) 29 ม.ค. 61
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 6397) 23 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Science Test 2017 ต่างสถาบัน (อ่าน 2337) 12 ธ.ค. 60
กิจกรรม Science test 2017 (อ่าน 2862) 17 พ.ย. 60
แจ้ง ปฏิทินการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 2669) 04 พ.ย. 60
นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 - 4/16 เข้าเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม (อ่าน 1394) 25 ต.ค. 60
เชิญร่วม เดิน – วิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูล ครั้งที่ 2 (อ่าน 4524) 13 ต.ค. 60
โรงเรียนนารีนุกูล กำหนดการรับชำระเงินค่าบริการเสริมคุณภาพทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 2119) 03 ต.ค. 60
กำหนดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนโรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 2336) 19 ก.ค. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 (อ่าน 4068) 26 มิ.ย. 60