ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (อ่าน 364) 08 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (อ่าน 669) 17 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อมอบตัว (อ่าน 1911) 14 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ 2562 (อ่าน 4239) 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ 2562 (อ่าน 4445) 02 เม.ย. 62
ประกาศ รายนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 5177) 28 มี.ค. 62
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 4363) 26 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 1543) 24 มี.ค. 62
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5238) 14 มี.ค. 62
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3998) 14 มี.ค. 62
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 7791) 13 มี.ค. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 9752) 04 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป (อ่าน 4064) 26 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พ่อบ้า (อ่าน 921) 18 ก.พ. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 1738) 07 ก.พ. 62
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 10572) 28 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบ โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 (Science Test 2018) (อ่าน 2540) 14 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ Science Test 2018 (อ่าน 1870) 04 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ (อ่าน 711) 26 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาไทย (อ่าน 669) 26 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาไทย (อ่าน 618) 22 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ (อ่าน 699) 22 พ.ย. 61
ประกาศ เรื่อง การทดสอบความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 Science Test 2018 (อ่าน 1153) 20 พ.ย. 61
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารอำนวยการ (อ่าน 577) 20 พ.ย. 61
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอั (อ่าน 668) 16 พ.ย. 61
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย (อ่าน 625) 16 พ.ย. 61
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e (อ่าน 499) 06 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาไทย (nip) (อ่าน 480) 01 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาไทย (nip) (อ่าน 502) 26 ต.ค. 61
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบและสัมภาษณฺ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาไทย (อ่าน 437) 25 ต.ค. 61
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาไทย (อ่าน 490) 16 ต.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ (อ่าน 677) 03 ต.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (อ่าน 611) 03 ต.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (อ่าน 531) 01 ต.ค. 61
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนารีนุกูลร่วมกับโรงเรียนนารีนุกูล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสาม (อ่าน 1083) 26 ก.ย. 61
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (อ่าน 614) 25 ก.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ (อ่าน 629) 21 ก.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ (อ่าน 1563) 14 ก.ย. 61
ประกาศผลการทดสอบวิชาคณิตศาตร์ โรงเรียนนารีนุกูล ปี 2561 Narinukun Math Contest 2018 ระดับประถมศึกษา (อ่าน 2223) 13 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Narinukun Math Contest 2018 ระดับ ประถมศึกษา (อ่าน 1423) 28 ส.ค. 61