ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1345769
Page Views 3004785
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มสำหรับนักเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

โครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มสำหรับนักเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
(Intensive Japanese Camp for Students through Project-based Learning 2017)
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มสำหรับนักเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560  (Intensive Japanese Camp for Students through Project-based Learning 2017)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านสวนคุณตารีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นสากลในผู้เรียน  ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรียนรู้ การเป็นผู้นำและผู้ตามและการทำงานเป็นทีม  รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเต็มใจเล็งเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขอันเป็นคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นสำหรับสังคมในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างภูมิภาค

รวมภาพเพิ่มเติม...https://goo.gl/WWQXNE

รวมภาพพิธีปิด...https://goo.gl/ZH63Iz

โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2560,13:55   อ่าน 325 ครั้ง

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com