ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนิธิวดี วรเดช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0801690088
อีเมล์ : nithiwadee2509@gmail.com
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,16:30  อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคากรดีเด่น ประจำปี 2557 ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดกลาง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,16:30   อ่าน 16 ครั้ง