ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนิธิวดี วรเดช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0801690088
อีเมล์ : nithiwadee2509@gmail.com
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,16:28  อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาต้นแบบผู้มีจิตสาธารณะ งานวันครู ประจำปี 2556 จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,16:28   อ่าน 18 ครั้ง