ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายตะวัน ทองสรรค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 08199964xx
อีเมล์ : pirch98@hotmail.com
ที่อยู่ :
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ตม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 - 2557 ป.ตรี และ ป.โท ม.ขอนแก่น และ ม.ราชภัฏอุบลฯ คณิตศาสตรศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนนารีนุกูล ครูผู้ช่วย - ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี