ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 24/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1347600
Page Views 3008204
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชัชวาล ใจโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0952266195
อีเมล์ : krukeng@narinukun.ac.th
ที่อยู่ :
เลขที่ 679/1 หมู่บ้านภัคภิรมย์1 ซอยศิริพร17 ถนนคลังอาวุธ หมู่15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2544-2548 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2551-2555 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2548-2549 บมจ.ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พนักงาน MIS
พ.ศ.2549-2552 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ครูผู้สอน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2552-2555 โรงเรียนบ้านเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต3 ครูผู้ช่วย
2555-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม.1-3

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com