ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT งานโปรแกรมนานาชาติ (อ่าน 125) 10 ม.ค. 66
ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ Christmas Quiz 2022 เพื่อรับเกียรติบัตร เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ลิ้งที่ 2) (อ่าน 11) 21 ธ.ค. 65
ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ Christmas Quiz 2022 เพื่อรับเกียรติบัตร เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (]ลิ้งที่ 1) (อ่าน 12) 19 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา เเละตำเเหน่งพ่อบ้าน เเม่บ้าน (อ่าน 170) 16 ธ.ค. 65
กำหนดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 128) 14 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา เเละตำเเหน่งพ่อบ้าน เเม่บ้าน (อ่าน 124) 14 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นูลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา เเละตำเเหน่งพ่อบ้าน เเม่บ้าน (อ่าน 162) 01 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ เเละตำเเหน่งพ่อบ้าน เเม่บ้าน (อ่าน 172) 01 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำเเหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 149) 29 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ เเละตำเเหน่งพ่อบ้าน เเม่บ้าน (อ่าน 186) 29 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำเเหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 159) 25 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ เเละตำเเหน่งพ่อบ้าน เเม่บ้าน (อ่าน 181) 21 พ.ย. 65
กำหนดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 192) 18 พ.ย. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และพนักงานขับรถ (อ่าน 223) 18 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำเเหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 145) 17 พ.ย. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ตำเเหน่ง นักการภารโรง กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 152) 15 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง ตำเเหน่งพ่อบ้าน เเม่บ้าน เเละตำเเหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 177) 15 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำเเหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 158) 12 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตำแหน่งพ่อบ้าน แม่บ้าน และตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 178) 08 พ.ย. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง เเละตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (labboy) (อ่าน 206) 05 พ.ย. 65
ประกาศ รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำเเหน่ง นักการภารโรง กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 171) 04 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง เเละ ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LABBOY) (อ่าน 272) 03 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง เเละ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LABBOY) (อ่าน 290) 26 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำเเหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 201) 25 ต.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 355) 22 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 302) 18 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 450) 04 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุด (ใต้ถุนอาคาร 12) (อ่าน 408) 05 ก.ย. 65
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล Narinukun Math Test 2022 (อ่าน 2462) 01 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Narinukun Math Test 2022 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 698) 26 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Narinukun Math Test 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อ่าน 2263) 26 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุด (ใต้ถุนอาคาร 12) (อ่าน 364) 22 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 337) 11 ส.ค. 65
หนังสือราชการ ขอเชิญประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2009) 21 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 92 เครื่อง (อ่าน 556) 01 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1497) 25 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT โปรเเกรมนานาชาติ (อ่าน 467) 20 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง เเละเจ้าหน้าที่ (อ่าน 435) 18 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 455) 16 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 409) 13 พ.ค. 65
ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 92 เครื่อง (อ่าน 407) 12 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ (อ่าน 414) 10 พ.ค. 65
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 และ ม.4 โรงเรียนนารีนุกูล ปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล (อ่าน 983) 30 เม.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 555) 29 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 37) 28 เม.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ เจ้าหน้าที่ (อ่าน 650) 20 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 409) 19 เม.ย. 65
ประกาศเรื่อง เรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 702) 04 เม.ย. 65
ประกาศเรื่อง เรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 868) 04 เม.ย. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 3018) 02 เม.ย. 65