ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนารีนุกูลร่วมกับโรงเรียนนารีนุกูล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสาม
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนารีนุกูลร่วมกับโรงเรียนนารีนุกูล
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล
(กองละ ๑๑๙ บาท)
ทอด ณ หอประชุม ๑๑๓ ปี นารีนุกูล
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.
***********
กองเลขานุการ โทรศัพท์ 045-244575 , 045-245800
โทรสาร 045-245801
มือถือ นางจงรักษ์ ผ่องโชติ เลขานุการสมาคมฯ 089-8456815
นางสาวรัตนา เพียรชนะ ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ 085-6116407
นางเรืองรัตน์ ไมตรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ 084-8249944
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2561,12:45   อ่าน 921 ครั้ง