ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

 

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนอัจริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ 
Excellent Computer Programme : ECP รายละเอียด....

ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Excellent Math and Science Programme : EMSP รายละเอียด....

ห้องเรียนสนุกวิทย์
Enjoy Science Programme : ESP รายละเอียด....

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(วคทส)
Science Math Technology and Environment : SMTE รายละเอียด....

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนอัจริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ 
Excellent Computer Programme : ECP รายละเอียด....
 
ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Excellent Math and Science Programme : EMSP รายละเอียด....
 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(วคทส)
Science Math Technology and Environment : SMTE รายละเอียด....
 
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 4540 ครั้ง