ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบเข้า ม.4 โควต้าห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ECP

 

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษประเภท ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (โควต้า) ปีการศึกษา 2561

 

           ด้วยโรงเรียนนารีนุกูลได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประเภทความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์(โควต้า) ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น  บัดนี้โรงเรียนนารีนุกูล ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศผลสอบของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก จำนวน 10 คน ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้
           นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประเภทความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์(โควต้า) ปีการศึกษา 2561  ให้มาทดสอบทางวิชาการ ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. มารายงานตัว ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และมามอบตัวในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
           เอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว
                      1. ใบมอบตัว (โรงเรียนจัดให้)
                      2. ทะเบียนบ้านนักเรียน  พร้อมสำเนา  1 ชุด
                      3. ทะเบียนบ้านบิดา  พร้อมสำเนา  1 ชุด
                      4. ทะเบียนบ้านมารดา  พร้อมสำเนา  1 ชุด
                      5. ปพ.1 ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
                      6. ค่าใช้จ่ายตามท้ายประกาศในระเบียบการรับสมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 1898 ครั้ง