ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ ECP
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
ประเภท ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (โควต้า) ปีการศึกษา 2561
 
          ด้วยโรงเรียนนารีนุกูลได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประเภทความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์(โควต้า) ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น  บัดนี้โรงเรียนนารีนุกูล  ได้ดำเนินการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประเภทความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์(โควต้า) ปีการศึกษา 2561  และกำหนดทดสอบความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์527
 
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 1376 ครั้ง