ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

 

โรงเรียนนารีนุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
รับสมัคร...นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2561
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
EMSP : Excellent Math and Science Programme

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(วคทส)
SMTE : Science Math Technology and Environment


 

ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์
ECP : Excellent Computer Programme


ห้องเรียนสนุกวิทย์
ESP : Enjoy Science Programme

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
EMSP : Excellent Math and Science Programme

 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(วคทส)
SMTE : Science Math Technology and Environment

 

ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์
ECP : Excellent Computer Programme

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 5676 ครั้ง