ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้ง ปฏิทินการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการ

เรื่อง   แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการ

เรียน   คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้น

ตามที่โรงเรียนนารีนุกูลได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  จึงกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการ  เพื่อแจ้งให้คณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ  และถือปฏิบัติ
รายละเอียดดังแนบ...
https://photos.app.goo.gl/P8nSYKanqWf0oQCq1

โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 1835 ครั้ง