ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียน-ห้องเรียนพิเศษ

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียน-ห้องเรียนพิเศษ

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียน-ห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  รายละเอียด...

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียน-ห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  รายละเอียด...

รายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชั้น ม.1/1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ECP คลิก...!!
ชั้น ม.1/2 ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ EMSP คลิก..!!
ชั้น ม.1/3 ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ EMSP
 คลิก..!!
ชั้น ม.1/4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.) 
คลิก..!!
ชั้น ม.1/5 ห้องเรียนสนุกวิทย์ ESP
 คลิก..!!

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้น ม.4/1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ECP คลิก...!!
ชั้น ม.4/2 ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ EMSP คลิก...!!
ชั้น ม.4/3 ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ EMSP
 คลิก...!!
ชั้น ม.4/4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.)
 คลิก...!!

โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 3522 ครั้ง