ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ (ECP)
https://drive.google.com/…/0BwwExDReXvQiODl2SUR3eDBBa…/view…

ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (EMSP)
https://drive.google.com/…/0BwwExDReXvQiTnFwU2loaU1Sb…/view…

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (วคทส.)
https://drive.google.com/…/0BwwExDReXvQiN09KMW9GYTJFO…/view…

ห้องเรียนสนุกวิทย์ (ESP)
https://drive.google.com/…/0BwwExDReXvQidEtJbEJxM1ZRT…/view…

โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 5436 ครั้ง