ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รายละเอียด...
(Excellent Math and Science Programme : EMSP)

ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์  รายละเอียด...
(Excellent Computer Programme : ECP

ห้องเรียนสนุกวิทย์ (Enjoy Science Programme : ESP)  รายละเอียด...


ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (วคทส.)  รายละเอียด...


การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รายละเอียด...

(Excellent Math and Science Programme : EMSP)


ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์  รายละเอียด...

(Excellent Computer Programme : ECP)


ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (วคทส.)  รายละเอียด...

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 3299 ครั้ง