ภาพกิจกรรม
การทดสอบวัดความรู้ภาษาไทย (Thai Test) ปีการศึกษา 2565
   นางนิธิวดี  วรเดช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ และนางสาวพชิรา  บุญปัญญา  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  มาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในการจัดกิจกรรมทดสอบวัดความรู้ภาษาไทย (Thai Test) ปีการศึกษา 2565 เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 12.00 น ณ โรงเรียนนารีนุกูล ที่ผ่านมา

โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2566,21:58   อ่าน 529 ครั้ง