ภาพกิจกรรม
ความภาคภูมิใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายสุรชัย โสภาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล และรองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ร่วมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาทให้กับนางสาวเมธีนันท์   จันดาพันธ์ ที่ชนะเลิศการประกวดเรียงความ รางวัลที่ 3 ประเภท นักเรียน เนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ตรั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ของสมาคมสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2565,22:15   อ่าน 452 ครั้ง