ภาพกิจกรรม
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรูู้ภาษาไทยต้อนรับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการคนใหม่
นางระฑิยา  อังคุระษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มาเยี่ยมชมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมมอบแจกันดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแ่ก่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน ในภาคเรียนที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565,11:24   อ่าน 83 ครั้ง