ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อาจารย์จาก ม.ขอนแก่น มานิเทศวิทยาการคำนวณ
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.อาจารย์ ดร.นฤดร ประมายันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มานิเทศการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามโครงการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง โรงเรียนนารีนุกูล

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<<
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2562,17:45   อ่าน 293 ครั้ง