ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมนักเรียนแกนนำตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนนารีนุกูล ได้จัดการอบรมนักเรียนแกนนำตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) รุ่นที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล

โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:52   อ่าน 260 ครั้ง