ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต นิเทศติดตามการเรียนการสอน coding
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 น. ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และคณะ นิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space development)

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,21:25   อ่าน 318 ครั้ง