ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและครู ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น. ผู้บริหารและครู ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมไพรพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,10:20   อ่าน 186 ครั้ง