ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวน
วันที่ 22 - 23 กรกฏาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 31 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์

โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,10:16   อ่าน 157 ครั้ง