ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและฝึกทบทวน"กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี,ยุวกาชาด,ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้กับคณะครูที่สอนในกิจกรรมต่างๆเพื่อจะได้เป็นแนวในการเรียนการสอนเดียวกัน

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2562,14:56   อ่าน 105 ครั้ง