ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศสัญจร
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สพม.29 ได้จัดการนิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" เพื่อนิเทศและมอบนโยบาย แก่ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต สหวิทยาเขต 2 นารีนุกูล โดยท่านพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม.29

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,14:58   อ่าน 88 ครั้ง