ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หลังพิธีเคารพธงชาติ โรงเรียนนารีนุกูลได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ครู-นักเรียน ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามีสวนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,14:51   อ่าน 89 ครั้ง